Làn sóng Covid-19 thứ 2 đang có tác động tiêu cực đến mọi mặt của nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tiêu dùng và thị trường lao động.

Đầu tư công tiếp tục tăng nhanh trong tháng 7, đạt 45,7 nghìn tỷ, tăng 13,6% sv tháng 6 và đưa tổng nguồn vốn giải ngân trong 7 tháng đầu năm 2020 lên 203 nghìn tỷ, tăng 27,2% sv cùng kỳ 2019 và hoàn thành 42,7% kế hoạch giải ngân cả năm.

VNDirect hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2020 xuống 3,5% trong kịch bản cơ cở (từ mức 4,5% trước đó), trong đó, ngành dịch vụ, công nghiệp & xây dựng và nông, lâm, thủy sản lần lượt tăng tương ứng 3,2%, 6,6% và 3,2% trong 6 tháng cuối năm 2020.

Download báo cáo